One thought on “Poświęcenie przebudowanej kapliczki na cmentarzu cholerycznym w lesie bujnickim.

  • Moja obecność na cmentarzu cholerycznym po prawie 60 latach. Wspaniałą karta historii dla młodego pokolenia.Piękne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do uporządkowania cmentarza i dzisiejszego poświęcenia.

Dodaj komentarz